Gebruikersnaam
Wachtwoord
StartpaginaInschrijvenLeden
Privacy

Deze website wordt geëxploiteerd door Pure Linkage. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Pure Linkage houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordlijkheid van Pure Linkage te vallen. Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Het is u niet toegestaan een profiel aan te maken voor anderen, een profiel over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account van de gebruiker heeft verkregen.

Door persoonsgegevens mee te delen aan Pure Linkage geef je ons toestemming om deze te gebruiken voor het opstellen van gebruikersprofielen.

Pure Linkage behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.